Komkommerteler

Sjaak de Hoog

Net geen hele hectare

Ik werk sinds jaren in de komkommerteelt in deze tuinderij aan de Oude Leedeweg in Pijnacker. Mijn grootvader heeft hier gewerkt en ik ben hier na de Lage Tuinbouwschool begonnen, toen mijn vader en moeder hier nog werkten. Inmiddels ben ik zelf verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van deze kwekerij.  We telen komkommers op 7400 vierkante meter, nog net geen hele hectare. Om het hele seizoen goed te benutten hebben we drie teelten.

Product

Komkommers

Bedrijf

J. de Hoog

Locatie

Pijnacker

Welk ras

De keuze van een ras is gebaseerd op je persoonlijke voorkeur. De productie is natuurlijk belangrijk, net als de kwaliteit, maar het is voor mij ook belangrijk of je er goed mee kan werken. Ik kies graag voor een open gewas met niet te veel blad, zodat je de vruchten goed ziet hangen.

De productie van komkommers wordt in de komkommerteelt berekend per vierkante meter. Wij hebben op jaarbasis 170 komkommers van één vierkante meter. Voor een consument is dat best indrukwekkend, dat er op zo’n klein stukje in de kas zo veel komkommers kunnen groeien.

Hoewel ik denk dat nog steeds erg weinig mensen weten hoe komkommers geteeld worden, merk je toch dat er meer mensen zijn die zich voor dit soort dingen gaan interesseren. Ook doet het me deugd om te zien dat er meer nagedacht wordt over gezonde voeding. Waar je vroeger gewoon snoep uitgedeeld kreeg bij een verjaardag op school, wordt nu toch meer en meer voor een gezonde variant gekozen. Dat is goed, en ook voor de komkommer natuurlijk. De voedingsstoffen in de komkommer zijn supergezond, daar heeft onze branche goed geïnvesteerd in publiciteit. Ondanks dat de komkommer door bijna iedereen gegeten wordt, zijn er toch mensen die het niet zo lekker vinden. Wij eten de komkommer hier bijna elke dag vers uit het vuistje.

Een komkommerplant houdt zichzelf een beetje voor de gek

Rond 22 december krijgen we de plantjes in de kas en vanaf 1 februari kan er met de eerste oogst gestart worden. De komkommerplanten worden gemiddeld tweeëneenhalve meter hoog. De eerste teelt duurt tot half april. Dan is de tweede teelt ook al weer een eind op weg. Deze duurt tot half juli en de derde teelt loopt van half juli tot eind oktober. Elke periode heeft zijn charme, maar  qua groei en hoe snel het gaat in de zomer, dat is fantastisch om te zien.

Bij elk blaadje van een komkommerplant zit een komkommerpunt van circa 2 tot 3 cm. Als de komkommerplant groter wordt, halen we soms die komkommerpuntjes weg, zodat de andere komkommers beter kunnen groeien. Elke komkommer heeft ook een bloemetje, dit  bloemetje is nodig om te groeien.  De komkommer hoeft niet bestoven te worden. De plant houdt zich eigenlijk voor de gek en regelt dat zelf.

95% water in een komkommer

In een komkommer zit 95% water naast alle gezonde voedingsstoffen. Tijdens het groeiproces haalt de plant zoveel water als hij nodig heeft uit de steenwolmatten die om de zoveel tijd worden bevochtigd. In iedere groeifase heeft de plant veel of weinig water nodig. Als het licht niet zo fel is in de kas, dan nemen de planten ook minder water op.

Het water dat de planten krijgen via de steenwolmatten is regenwater waar door ons toevoegingen aan gedaan zijn voor de groei. Elke twee weken wordt dat water getest in het laboratorium. Zo onderzoeken we de beste waterkwaliteit voor de beste productie en kwaliteit.

Informatie delen we uit, telers hebben eigenlijk geen geheimen voor elkaar, ik ben aangesloten bij een telersgroep die wekelijks bij elkaar op bezoek komt om informatie uit te wisselen.

In de zomer heb je de meeste invloed van buiten als het gaat om ziekten en plagen, want dan heb je de ramen open. Schimmels kunnen helaas niet biologisch worden bestreden, die zitten in de lucht. Wisselende omstandigheden – zoals schommelingen in de luchtvochtigheid – zijn hét teken dat je goed moet uitkijken. Verder proberen we zoveel mogelijk biologisch in te zetten en dat gaat goed.