Bloemkool,- broccoli- en witte kooltelers

Peter, Dave en Margot Appelman

Rond 1990 begon Peter Appelman met Margo het vollegronds teeltbedrijf en ze bouwden deze stap voor stap uit tot een onderneming van flinke omvang. Zijn zoon Dave is eveneens volop werkzaam en overziet inmiddels het overgrote deel van het bedrijf. Het leukst aan hun werk vinden de mannen het totaalplaatje en om steeds opnieuw de klus te klaren. “Als je bijvoorbeeld een lange dag hebt geplant en s ’avonds alles in de grond staat en de beregening staat erop, dan kijken we elkaar aan van: yes! Dat geeft altijd weer een kick.”

Product

Koolsoorten

Bedrijf

Appelman Vegetables B.V.

Locatie

Stompetoren

Peter zelf houdt zich vooral bezig met de bodem, de commercie en de verkoop. Samen met Oxin Growers zit hij dicht op de markt voor een goede prijs. Hij is bovendien een echte bodemman en zeer betrokken bij de transitie naar een residuvrije en emissie-loze teelt. Dat geldt zowel voor zijn eigen bedrijf als voor de maatschappij. “Deze transitie is iets wat we als maatschappij als geheel moeten doormaken”, meent Peter. Om consumenten bekend te maken met de agrarische praktijk is Peter onder andere actief met een theatergroep, waarbij hijzelf als teler voorkomt in het verhaal. “Mensen zijn soms verbaasd als ze horen hoe het echt werkt in de praktijk. En wat wij als boeren al doen om te zorgen voor een verantwoorde, schone landbouw.” Dat de landbouw gaat veranderen, staat voor hem als een paal boven water. Hoe dat eruit gaat zien is nog een vraag. Peter blijft in ieder geval volop actief om hieraan zijn bijdrage te leveren.