Voordelen voor telers

Oxin Growers houdt van korte lijnen, staat voor persoonlijke aandacht en biedt maatwerk. Dat maakt dat Oxin Growers de partij is voor grote en kleine teeltbedrijven, voor volumeproducten en specialty telers. Met onze aanpak zorgen we dagelijks voor klant- en consumentgerichte productie en hebben we telers én klanten het meest te bieden.

Onze dienstverlening helpt je op weg
Vollegrondsgroenten, glasgroenten, hard- en zachtfruit. Het vermarkten van smaakvolle versproducten vormt de kern van ons werk. Daarbij bieden we telers alle ruimte om de touwtjes in handen te nemen, of juist uit handen te geven. Je kunt rekenen op ontzorging en naar eigen keuze gebruikmaken van ondersteunende diensten. 


Alle leden van Oxin Growers hebben recht op:

• Betalingszekerheid
Oxin Growers biedt leden betalingszekerheid. Op alle leveringen aan onze afnemers zit een dekking van de kredietverzekering. Betaalt de afnemer niet? Dan wordt de schade, als aan de verzekeringsvoorwaarden is voldaan, vergoed. Zo zorgen wij voor continuiteit en kun jij vol vertrouwen ondernemen.

• Administratieve ondersteuning
Oxin Growers zorgt voor de afzet van jouw goederen én regelt alles wat hierbij komt kijken. Denk aan het opstellen van contracten, de facturatie en administratie. Daarbij houden we korte lijnen en staat persoonlijk contact centraal. Zorgeloos ondernemen doen we samen.

• Sectorale vertegenwoordiging
Oxin Growers behartigt de belangen van haar leden en zorgt voor een krachtig geluid binnen de keten en daarbuiten. We lobbyen en interveniëren, altijd met het oog op duurzame oplossingen. Samen staan we sterker.

Daarnaast is Oxin Growers een erkende telerscoöperatie en heeft daardoor recht op SIG&F-subsidie.

 

Oxin Growers ontzorgt haar leden met de onderstaande diensten:

Kennisdeling en -overdracht
• Toegang tot marktcijfers voor gegronde beslissingen
• Verbeter je prestaties door inzichten uit teeltvergelijkingscijfers

Certificering
Hulp bij het behalen van voedselveiligheidscertificaten, zoals GLOBALG.A.P., On the way to PlanetProof, GRASP, Tesco Nurture, LEAF en SKAL.

Kwaliteitscontrole
Proactieve kwaliteitscontrole of reactieve controle op kwaliteit.

Inkoopvoordelen
Inkoop van onder andere verpakkingsmaterialen en teeltbenodigdheden. Door volumes te bundelen, kunnen we scherpe prijsafspraken maken met leveranciers. Onze inkopers zijn daarbij kritisch op kwaliteit, ondernemen actie bij verwachte en onverwachte leveringsproblemen en gaan wanneer nodig op zoek naar oplossingen en alternatieven. 

Product- en conceptontwikkeling
Bestaande producten via nieuwe concepten aanbieden. Van nieuwe sjerpen, etiketten en kistenkaartjes, tot duurzame (klein)verpakkingen en merkontwikkeling. Vaak doen we dat in samenwerking met veredelaars, handelspartners en retailers. Zo kunnen we optimaal inspelen op de wensen van consumenten.


Meer weten? Neem contact met ons op.

Model afzet en diensten

< Terug naar overzicht