Geplaatst op: 25 januari 2024

Oxin Growers telers aangesloten op GreenCommerce

Onlangs heeft softwarebedrijf jem-id een koppeling ontwikkeld die een naadloze aansluiting van telers op het verkoopsysteem van QPI realiseert. Met de nieuwe koppeling naar GreenCommerce kunnen de aangesloten telers van Oxin Growers eenvoudig gegevens uitwisselen met QPI over afspraken m.b.t. het logistieke proces. Door alle telers op dezelfde manier aan te sluiten ontstaat er een uniforme werkwijze die bij zowel de telers als bij QPI voor meer efficiëntie zorgt.

 Koppeling zorgt voor uniformiteit
Quality Produce International (QPI) is een importeur en exporteur van groenten en fruit. De meeste klanten van QPI komen uit Engeland, maar zitten ook in Spanje, Nederland en Duitsland. Klanten zijn vooral supermarkten en food catering. Door een groot scala aan telers aan zich te binden kunnen zij jaarrond producten leveren aan hun klanten. Zo werken zij veel samen met telers die zijn aangesloten bij Oxin Growers. Oxin Growers is één van de grootste telerscoöperaties van Nederland.

 Begin dit jaar gaf QPI de wens aan om alle telers die volledig aan QPI leveren op dezelfde koppeling naar GreenCommerce over te krijgen. Eerder waren al twee Oxin Growers telers aangesloten via een eerste opzet van de koppeling, echter liepen ze tegen een tweetal uitdagingen aan. Ten eerste was het lastig om het financiële inzicht in GreenCommerce volledig sluitend te krijgen. Dit komt doordat QPI zowel op basis van dagprijzen als contractprijzen inkoopt bij Oxin Growers. Gerrit Roest, commercieel medewerker bij QPI, legt uit: “Dit kunnen volledige partijen zijn, maar het komt ook geregeld voor dat een partij zowel een gedeelte op basis van contractprijs als een gedeelte op basis van de dagprijs is afgenomen. Voorheen werd een dergelijke order in GreenCommerce verwerkt als twee afzonderlijke partijen, terwijl het in de praktijk om één fysieke partij goederen ging.” De wens vanuit QPI is geweest om de goederen als één partij te kunnen verhandelen, maar wel de met Oxin Growers gemaakte prijsafspraken te kunnen verwerken. Door nieuwe ontwikkelingen in GreenCommerce is deze manier van verwerken mogelijk gemaakt.

 

Ontwikkelingen in GreenCommerce
Binnen GreenCommerce is voor QPI nu een alternatieve manier van verwerking van orderregels instelbaar gemaakt. Dit betekent dat apart gecommuniceerde orderregels als één partij kunnen worden overgenomen in GreenCommerce. Het grootste voordeel hierbij is dat de verdere verwerking ook als één partij mogelijk wordt. Dit heeft een positief effect op bijvoorbeeld de ontvangst van de goederen, de verplaatsing naar een voorraadcel, het keurproces en verdere voorraadverwerking.

 Binnen GreenCommerce is naast bovengenoemde verwerking ook een logistieke blokkade gemaakt zolang er geen keurrapport van de ontvangen goederen is gemaakt. Gerrit zegt: “je wilt immers dat alle binnenkomende goederen pas verplaatst worden als ze een keurstatus hebben en niet hiervoor.”

 De logistieke blokkade kan eenvoudig worden opgeheven door de betreffende pallet te keuren. Via de QC App kunnen keurrapporten direct naar GreenCommerce gepubliceerd worden. Gerrit gaat verder: “Zo zijn commerciële medewerkers gelijk op de hoogte als ontvangen partijen niet volgens de specificaties binnenkomen.”

 Fijne samenwerking tussen drie partijen
Andersom worden de inkoopprijzen van QPI teruggekoppeld naar het systeem van Oxin Growers. Albert-Jan Visser, Teamleider ICT bij Oxin Growers, vertelt: “Voorheen ontvingen wij de informatie van QPI waarna we handmatig de prijzen in ons systeem invoerden. Via de koppeling van jem-id worden de prijzen van QPI automatisch uitgewisseld met ons systeem. Dit scheelt ons veel werk en haalt de foutmarge direct naar beneden.”

 Albert-Jan sluit af: “Wanneer je met drie verschillende partijen wil gaan automatiseren, is het van groot belang dat de onderlinge communicatie goed is. Zeker bij een uitdagend project als deze. Om dit te bewaken, zijn er standaard communicatiemomenten ingepland om vervolgstappen te bespreken. Hierdoor is er een fijne samenwerking ontstaan tussen Oxin Growers, QPI en jem-id.”

 

 

Meer nieuws