Geplaatst op: 27 maart 2024

Groene vruchtgroententeelt

In samenwerking met telers, toeleveranciers en veredelaars werken we aan een rendabele en 100% groene vruchtgroententeelt. Met een vernieuwende aanpak proberen we een integraal weerbaar teeltsysteem te ontwikkelen waarbij groene, biologische en technologische oplossingen gecombineerd worden.

Er worden concrete stappen gezet. Momenteel lopen er zeven praktijkpilots voor zowel de belichte als onbelichte teelt van komkommer, paprika, tomaat en aubergine. Onze telers Reijm & Zn (paprika) en Drenthe Growers (komkommer) nemen deel aan de pilot en worden daarbij ondersteund door de specialisten van Koppert, Van Iperen, Hoogendoorn, Let's Grow, Rijk Zwaan en Van der Knaap Groep. 

Afgelopen week kwamen ondernemers en specialisten samen om de te verwachten uitdagingen binnen de pilots te bespreken. De focus lag op het verzamelen van oplossingsrichtingen en de doorvertaling naar concrete acties. Op basis van de verzamelde input kunnen we de lopende pilots bijstellen, onderzoek versnellen en nieuwe oplossingsrichtingen verkennen.

Inge Bergsma-De Vries van Drenthe Growers, een van de deelnemers aan de pilot vanuit Oxin Growers: “Op een van onze locaties van 5,5 hectare telen we onze belichte komkommers 100% groen, oftewel zonder chemische middelen. Het gewas staat er goed bij en het productieniveau en de kwaliteit zijn goed. Vooralsnog lukt het om de schimmels onder controle te houden, al moeten we daarvoor wel vaker spuiten dan wanneer een chemisch middel wordt ingezet. De grootste uitdaging verwachten we later in het seizoen, met de intocht van de wantsen. Het is belangrijk om als telers anders te gaan denken. Niet preventief chemisch spuiten, want dan raak je het evenwicht kwijt. Met de 100% groen pilot komen we steeds dichterbij een integrale receptuur voor chemievrije substraatteelt, op een rendabele manier en met behoud van productkwaliteit.”
 
100% groen geteeld is een initiatief van Federatie Vruchtgroente Organisaties (FVO), dat wordt gevormd door de vijf koplopers van Nederlandse glasgroente-telersverenigingen.

Meer nieuws