Geplaatst op: 27 november 2023

Film duurzame spruitenteelt

Eind 2027 willen wij voor onze telers dé partner zijn in verantwoord duurzaam ondernemen; glasgroente-, fruit- en vollegrondstelers. In de laatste categorie valt Eelco van Putten. In een korte film vertelt hij hoe op zijn spruitenbedrijf in Dirksland traditionele kennis gecombineerd wordt met moderne technieken.

 
Spruitenteler Eelco van Putten wekt zijn energie op met zonnepanelen en houdt zich bezig met regeneratieve landbouw. Eerder dit jaar zijn wij als organisatie een praktijkonderzoek gestart naar deze vorm van landbouw die verder gaat dan enkel het verminderen van negatieve consequenties van teelt, maar vooral ook gericht is op verbetering van de bodemkwaliteit. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van natuurlijke processen werken mens en natuur als het ware samen.

Ruime vruchtwisseling
Eelco van Putten borduurt deels voort op de waardevolle, traditionele kennis van zijn vader. ‘Jaarlijks ruil ik land met naburige veehouders en akkerbouwers om een ruime vruchtwisseling te verkrijgen. Dit zorgt ervoor dat de bodem gezond blijft. Daarnaast gebruik ik specifieke groenbemesters en doe ik aan niet-kerende grondbewerking om de bodem te optimaliseren voor de volgende teelt.’

Reststromen
Het streven van de Dirklandse teler is residuvrije spruiten met minder dan 5% MRL. Hij wint daartoe advies in bij een bodemcoach. ‘Ik pas al diverse methoden toe om de bodem te verbeteren en de weerbaarheid van het gewas te verhogen.’ Spruitenafval gaat als veevoeder naar de melkveehouders; zelf krijgt hij mest terug. Ook reststromen wist de teler op te waarderen. De receptuur voor spruitenpizzabodem is er. Nu nog een afnemer. ‘Want voor alles wat er aan een plant groeit, willen we een baas vinden.’

Verantwoorde productie
Voor een concrete aanpak van onze verduurzamingsstrategie hebben we besloten ons op een aantal duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties te richten. Deze gaan over eerlijk werk en economische groei, verantwoorde productie en wereldwijde samenwerking. Voorheen was het doel een zo groot mogelijke opbrengst. Het werken met chemische gewasbeschermingsmiddelen was echter ongunstig voor het bodemleven. Planten verloren hun weerbaarheid. We werken nu gefaseerd toe naar het optimaliseren van de groeiomstandigheden door het verbeteren van de bodem.’

Duurzaam ondernemen
Ook op andere onderdelen pakken we verduurzaming van de bedrijfsvoering actief op. Samen met Wageningen University werken we bijvoorbeeld aan een project voor duurzamere verpakkingen. Een ander voorbeeld is het in kaart brengen van de milieu footprint voor zowel onze eigen organisatie als de leden. We kijken daarbij niet alleen naar CO2-impact maar ook naar landgebruik, toxiciteit en verzuring. Deze resultaten dienen straks als referentie bij toekomstige metingen. Verbetering begint immers met inzicht.

 

Bekijk hier onze film over duurzame spruitenteelt

 Bekijk hier onze film over duurzame spruitenteelt, Engels ondertiteld

 

Meer nieuws